Activiteiten

Feedback van gebruikers en ouderen

Werkgroepen met mantelzorgers

Evolutie 
in thuiszorg

Zorgtechnologie

Eerstelijn zorgdomotica met mantelzorgers, zorgcoördinatoren en zorgbehoevenden.

Bij VITAL heeft de kwetsbare oudere altijd het laatste woord.