Over ons

Senso2care vzw heeft tot doel innovatie in zorgtechnologie voor kwetsbare ouderen af te toetsen op het gebruik en de perceptie, ethische en juridische aspecten en op het respect voor de wensen en welzijn van de ouderen.

De raad stelt haar adviezen en onderzoek belangeloos ter beschikking om de zorg op afstand ten behoeve van de ouderen te helpen ontwikkelen. De raad heeft bijzondere aandacht op het gebruik van de data (van sensors) naar veiligheid, privacy, accuraatheid, integriteit en latentheid.

De activiteiten zijn volledig belangeloos en gedreven door een maatschappelijk engagement naar de promotie van de digitale eerstelijnszorg.

BESTUUR

Alain Van Buyten

voorzitter

Stefan Debois

secretaris

Ben Schueler

adviesverlening

Bjorn Picavet

ledenwerving

De adviesraad